Herman Gee

Jeugdwerk met LEV

 Als jongerenwerker en theoloog ben ik betrokken als mee lezer bij de ontwikkeling van Jeugdwerk met LEV. Deze methode is een onderdeel van Zorg voor jongeren. Jeugdwerk met LEV is jeugdwerk voor tieners van 12 tot 16 jaar. De methode gaat uit van wekelijkse bijeenkomsten waarin zowel de inhoud van geloofsonderwijs als de relationele kant van werken met jongeren wordt samengebracht. Hiermee voorziet het programma in wat binnen sommige kerken wordt onderverdeeld tussen club en catechisatie. Jongeren hebben daarmee alles op één plek en op één vast moment in de week. Dat is duidelijk en makkelijk te onthouden: Op de avond die jullie gekozen hebben is er elke week Jeugdwerk met LEV behalve tijdens de vakanties. Jeugdwerk met LEV is compleet en voorziet in inleidingen, verwerkingsvormen en spellen.

Uitgangspunten:
Het doel van Jeugdwerk met LEV is dat jongeren Jezus (beter) leren kennen en samen met anderen gaan ontdekken hoe je Hem kunt volgen, eren en dienen. In Jeugdwerk met LEV staat Jezus centraal en wat het bekent om Zijn volgeling te zijn. Ons verlangen is dat jongeren gehoor gaan geven aan de grote opdracht van Jezus om op weg te gaan en alle volken tot Zijn leerlingen te maken. Waarin niet het leren zelf het belangrijkste is, maar de navolging van Jezus. Dit zien we alsJezus Zijn discipelen roept: “Volg mij...” Het is geen oproep voor activiteiten, maar het vraagt om een houding, namelijk het verlangen om een leerling van Jezus te worden en te blijven. Door Jezus te volgen leren ze God als Vader kennen en hun leven te verbinden met Hem. Jezus wordt dan realiteit in hun leven, ze gaan Hem zien als Redder en Verlosser, ze verlangen er naar om vervuld te raken met de Heilige Geest en kiezen ervoor dat Hij leidend mag zijn in de keuzes die ze maken.
Hoofd, hart en handen:

 Jezus navolgen heeft impact op ons hele leven. Één van de processen in de postmoderne samenleving is differentiëren. Het resultaat daarvan is de verzelfstandiging van alle ‘levensdomeinen’. Geloven wordt daarmee teruggedrongen tot een levensdomein, namelijk dat van de religie. Het volgen van Jezus vraagt om betrokkenheid op alle terreinen van ons leven. Jezus is betrokken bij alles in ons bestaan, dan kan ons antwoord niet anders zijn dan een betrokkenheid op Jezus die alle dimensies van ons leven doortrekt en kleurt. Bij Jeugdwerk met LEV geven we dit vorm door hoofd, hart en handen te verwerken in het programma.

 Hoofd: Gods woorden je eigen maken door er over te denken en te spreken. God liefhebben met je verstand.

HartAls al deze kennis ons hart raakt, dan verlangen we ernaar om dichtbij Jezus te leven. Ons hart wordt geraakt door Zijn liefde voor ons en we willen leven in relatie met Hem. 

Handen: Als ons hart geraakt is door de liefde van God, dan heeft dat invloed op de keuzes die wij maken. Het spoort ons aan om gehoorzaam te zijn aan Gods geboden, vergroot onze verbondenheid met elkaar en de betrokkenheid op de samenleving.
Relatie: Relatie is het hart (LEV= Hebreeuwse woord voor hart) van jeugdwerk met LEV. Relatie met God, relatie met leeftijdsgenootjes, jeugdleiders en leven in relatie met Gods schepping. De activiteiten van jeugdwerk met LEV zijn er op gericht die drie relaties te ontwikkelen en te verstevigen.
Relatie met God: Jeugdwerk met LEV biedt inhoudelijke avonden die erop gericht zijn om God beter te leren kennen en waarin jongeren worden uitgedaagd om hun leven te verbinden met Hem.
Relatie met elkaar: Jeugdwerk met LEV zet stevig in op het jeugdwerk relationeel vormgeven. Dit doen we door de tieners in te delen in kleine groepjes. Na een plenaire inleiding vindt de verwerking plaats in deze kleine groepjes. Hiervoor worden diverse verwerkingsvormen aangeboden. Het doel van de kleine groepjes is een veilige plek bieden aan jongeren om door te praten over het geloof en dingen die ze bezighouden. Het is een plek waar ze zich gezien en gekend weten.

Relatie met de schepping: Jeugdwerk met LEV wil jongeren bewust maken dat onze manier van leven invloed heeft op alles wat God geschapen heeft. God gaf ons de opdracht om goed voor elkaar en voor Zijn schepping te zorgen. Daarom moedigen wij tieners aan om op te staan tegen armoede, onrecht en uitbuiting.
 

 Meer weten?:
Neem gerust contact op, of kijk zelf verder op www.zorgvoorjongeren.nl


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn